Yoga – frihet och befrielse

Yoga är ett grundläggande begrepp inom indisk filosofi, psykologi och religion. Det är en term för många olika meditationstekniker enligt gamla indiska traditioner. I västvärlden används termen ”yoga” ofta i en snäv mening, och syftar på samtida former av HathaYoga, som fokuserar på fysisk träning genom ställningar som kallas för asana.

I den äldre vediska litteraturen är yoga en term med olika betydelser. I senare indisk litteratur är yoga ett av hinduismens sex ortodoxa filosofiska system och är nära besläktat med samkhya. Yoga fokuserar på praktiska träningssystem. Omkring 400 e.Kr. sammanställdes en klassiker till ”Yogasutran”, som gav yogan en specifik design och en uppsättning övningssystem. Indisk filosofi har tilldragit sig människors uppmärksamhet i Europa sedan 1800-talet, men yogautövningen etablerades inte förrän på 1890-talet. HathaYoga påverkade starkt bilden av yoga i väst. Under 1900-talet utvecklades yogan i samspelet mellan indiska och västerländska aktörer. Numera framträder yoga internationellt i form av en tydlig genre, och ses alltmer som en metod för fysisk träning. Några viktiga grenar av yoga är rajayoga, hathayoga, karmayoga, jnanayoga och bhaktiyoga.

Vad är syftet med Yoga?

Traditionellt har det yttersta målet med yoga beskrivits som frihet och befrielse, men en tydlig beskrivning av dess innebörd är omöjlig, det beror på vilken praktik, filosofi eller andlig tradition en person utgår ifrån. I Patanjalis Yoga Sutras beskrivs syftet som en absolut frihet. I Shaiva avser Yogan att kombinera Kundalini och Shiva. Mahabharata beskrev syftet med yoga som att kunna uppleva föreningen av Atman och Brahman. Dessa syften kan jämföras med västerländska begrepp som henosis och gnosis. Utöver eller i stället för dessa andliga syften kan yogautövning också minska stress, hålla kroppen mjuk och öka lycka och hälsa. I västerländska traditioner, under de senaste decennierna, har människors uppmärksamhet på yoga som ett sätt att träna varit dominerande. Idag återfinns det många olika moderna former av yoga såsom gravidyoga, lymfyoga och medicinsk yogautbildning för de som vill bli instruktörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.