Förbättra arbetsmiljön genom utbildning

Hos Corecode hittar ni ett stort antal utbildningar som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön, teamwork och ledarskap. Genom utbildning kommer du att bli en bättre ledare då du vet hur du ska hantera olika situationer på arbetsplatsen. Det är viktigt att hälsan hos de som jobbar på arbetsplatsen är bra och att de trivs och känner sig rättvist behandlade.

Några av de utbildningarna som Corecode erbjuder är UGL, Utveckling av Grupp och Ledare som är Sveriges mest populära och efterfrågade ledarskapsutbildning. Du får genom utbildningen kunskaper om destruktiva strukturer och verktyg för att hantera detta. Som chef eller gruppledare är det bra med sådana här kunskaper då det uppstår situationer på arbetsplatsen. UGL passar alla som jobbar i ett team som exempelvis chefer, ledare och medarbetare.

Andra utbildningar som Corecode erbjuder är JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap, utbildning kring förtroendefulla relationer och Fördjupning UGL.

JGL fokuserar på att motverka sexuella trakasserier, härskartekniker och andra dåliga beteenden på arbetsplatsen genom att ge kunskap inom just dessa områden. Metoo-rörelsen visade att behovet av en sådan här utbildning var stor och därmed är det viktigt att sprida kunskaper kring de normer och normsystem som finns.

Fördjupningskursen inom UGL handlar om din personliga utveckling där du fördjupar din självinsikt och ökar dina kunskaper om de grundläggande förutsättningarna som finns för att du ska bli en bra ledare. I fördjupningskursen får ni träna på ledarskap, kommunikation, konflikthantering utbildning och att ge feedback. Kravet för att gå denna utbildningen är att man gått UGL version 2008 eller senare.