Bli fri från ångest och stress

År 2018 uppgav 39 procent av befolkningen att de hade lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Ångest är rädsla eller oro som känns i kroppen. Det kan kännas obehagligt men är helt ofarligt. Det finns olika sätt att hantera ångest och det finns saker du kan göra själv för att må bättre. Det finns även behandling som hjälper. Bland annat att tala med en psykolog. För dem allra flesta är det svårt att känna av att man faktiskt behöver ta hjälp och att söka sig till en psykologisk behandling. Få hjälp av en expert på Wretmanpsykologi med diverse inom hälsa. Det kan till exempel vara elevhälsa, kognitivt beteendeterapi eller när du bara vill prata med en psykolog.

Elevhälsa

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus.

Panikångest

Panikångest är en mycket obehaglig känsla. Människokroppen är en ofattbar skapelse, extremt komplicerad och samtidigt ytterst väl anpassad för att hjälpa oss möta allt som kan skada oss.